# K u n s d t

Alle kinderen zijn creatief.

Creativiteit is een eigenschap die je niet kan aanleren, maar wel kan wegzakken, en misschien zelfs wel kan verdwijnen.

Kunst- en cultuureducatie op jonge leeftijd is belangrijk om deze eigenschap te behouden en te oefenen. Op scholen dringt dit gelukkig steeds meer door, maar het kan mij niet snel genoeg gaan. De toekomst begint vandaag.

Als bedrijf ben je gebaat bij een omgeving vol creatieve mensen. Niet alleen is een creatieve wereld leuker, maar het voegt ook waarde toe aan je bedrijf. Innovatieve, creatieve werknemers zorgen ervoor dat je bedrijf telkens dat stapje vooruit kan zetten en klanten kan verwonderen.

Als bedrijf kan je een bijdrage leveren aan een creatieve toekomst. De vierdelige lessenserie 'Hoe word je uitvinder?' van #Kunsdt is per klas te sponsoren, op een school naar keuze in de buurt van je bedrijf. De kinderen gaan tijdens deze serie het hele creatieve proces door, van informatie vergaren tot het daadwerkelijke maken en delen van de uitvinding. Samenwerken, creëren en innoveren staan centraal, net als op de werkvloer.

Als sponsor krijg je een aantal dingen terug voor je gift, naast de lessen aan de kinderen uiteraard. Het thema van de lessen is namelijk een beroep binnen je bedrijf. Dit betekent dat de centrale vraag tijdens de les hiermee te maken heeft, maar ook dat er iemand van je bedrijf een half uurtje de klas in mag komen om geïnterviewd te worden door de kinderen. Uiteindelijk leggen de kinderen alle uitvindingen vast, en verzamelen we alles op een website om te kunnen delen. Dat ziet er bijvoorbeeld zo (ergotherapeut), of zo (klokkenmaker), of zo (developer/designer) uit.

Heb je interesse in deze lessenserie of heb je vragen? Als ik niet voor de klas sta, ben ik te bereiken via 0642712860, maar je kan natuurlijk altijd mailen naar info@kunsdt.nl.